Studenci za życiem

GARŚĆ POMYSŁÓW NA OBRONĘ ŻYCIA

Garść pomysłów na obronę życia dla Ciebie


Modlitwa

 • módl się regularnie w intencji ruchów obrony życia

 • przygotuj formularze zachęcające do modlitwy za nienarodzone dziecko

 • przygotuj materiały informacyjne na temat duchowej adopcji

 • podejmij duchową adopcję dziecka poczętego

 • weź udział w Krucjacie Modlitwy w Obronie Dzieci Poczętych

 • módl się o kapłanów stających publicznie w obronie życia

 • poproś kapłana, aby zaprosił wiernych na specjalną Mszę św. w intencji obrony życia

 • zorganizuj czuwanie modlitewne w intencji obrony życia

 • módl się za parlamentarzystów o zrozumienie przez nich wagi problemu obrony życia nienarodzonych

 • módl się o parlamentarzystów i polityków mających odwagę stanąć w obronie życia

 • otocz modlitwą osoby dokonujące aborcji

Działanie

 • działaj osobiście w jednej z organizacji broniących życia

 • zorganizuj wspólnotę obrony życia skupiającą twoich sąsiadów

 • zorganizuj spotkanie młodzieży mogącej zawiązać organizację obrońców życia

 • zaproś przedstawiciela ruchów obrony życia do Twojej parafii

 • porozmawiaj z Twoim posłem na tematy obrony życia

 • zorganizuj grupę ludzi dyżurujących przy telefonie zaufania dla kobiet spodziewających się dziecka

 • zaproś posła na spotkanie grupy obrońców życia

 • głosuj w wyborach wyłącznie na kandydatów popierających życie

 • uczestnicz w debatach organów legislacyjnych przygotowujących akty prawne dotyczące ochrony życia

 • domagaj się obrony życia na szczeblu władz lokalnych i samorządowych

 • przygotuj druki petycji w obronie życia, skierowane do organów władzy

 • popieraj przedsiębiorców deklarujących się za obroną życia

 • wyślij list w obronie życia do lokalnej gazety

 • udziel finansowego wsparcia wspomnianym organizacjom

 • zadzwoń do radia w rozmowach na żywo i powiedz o problemie obrony życia

 • zorganizuj audycję radiową poświęconą szczególnie tematowi obrony życia

 • przygotuj listę z adresami i telefonami parafialnych poradni małżeńskich działających w najbliższej okolicy

 • udzielaj się osobiście w parafialnych poradniach małżeńskich

 • promuj adopcje i zachęcaj do niej innych

 • zaadoptuj dziecko specjalnej troski zorganizuj aukcję lub loterię fantową w celu zdobycia funduszy na obronę życia

 • weź udział w pokojowej manifestacji lub pikiecie na rzecz życia

 • podejmij pracę w lokalnym biurze obrońców życia

 • weź udział w imprezach organizowanych przez ruchy obrony życia

 • weź udział w organizowanych "Marszach dla życia"

 • weź udział w pikiecie przed kliniką aborcyjną

 • zorganizuj cmentarz dziecka nienarodzonego

 • bojkotuj biznes proaborcyjny

Kształtowanie świadomości

 • zorganizuj w twoim sąsiedztwie gablotę o treściach broniących życia

 • abonuj czasopisma stające w obronie życia

 • zaabonuj komuś w prezencie czasopismo poruszające problem obrony życia zamieść w prasie ogłoszenia o treści broniącej życia

 • czytaj literaturę poruszającą problemy obrony życia

 • porozmawiaj z twoim lekarzem na temat aborcji

 • porozmawiaj z twoim lekarzem na temat eutanazji

 • osobiście zaprezentuj problem obrony życia w twoim kościele

 • przekaż materiały z dziedziny obrony życia twojemu kapłanowi

 • poproś kapłana, aby przygotował kazanie na temat obrony nienarodzonych

 • demaskuj proaborcyjne organizacje społeczne typu Federacja na Rzecz Planowania Rodziny

 • przygotuj listę książek i kaset video popularyzujących kwestię obrony dzieci nienarodzonych

 • zaproś znajomych na film video o treści broniącej życia

 • zaoferuj lokalnej telewizji film video o treści broniącej życia

 • zawsze noś przy sobie literaturę broniącą życia

 • wykładaj literaturę broniącą życia w miejscach publicznych

 • wykładaj literaturę broniącą życia przy okazji organizowanych sympozjów i konferencji

 • wykładaj literaturę broniącą życia w twoim kościele

 • zanieś literaturę broniącą życia twoim sąsiadom

 • przekaż książki z dziedziny obrony życia lokalnej bibliotece

 • umieść naklejkę w obronie życia na samochodzie, w tramwaju lub autobusie

 • umieść naklejkę w obronie życia na oknie twojego mieszkania

 • noś koszulki, znaczki z hasłami broniącymi życia

 • uświadamiaj młodzież jak istotne jest zachowanie czystości przedmałżeńskiej

 • kontroluj treści przekazywane dzieciom na lekcjach wychowania seksualnego

 • wysyłaj życzenia bożonarodzeniowe na pocztówkach broniących życia

 • informuj szeroko o skutkach zdrowotnych dla kobiet stosujących środki antykoncepcyjne i poronne

 • mów prawdę o szkodliwości antykoncepcji

Pomoc

 • pomóż konkretnej kobiecie z syndromem poaborcyjnym

 • chroń ludzi niepełnosprawnych i otaczaj ich opieką

 • przygotuj listę osób z najbliższej okolicy, wymagających szczególnej opieki i wsparcia

 • odwiedź w domu osobę starsza i niedołężną

 • odwiedź w domu osobę chorą i niepełnosprawną

 • pomóż odnaleźć audycje katolickie w radioodbiornikach znajdujących się w domach

 • podaruj osobie chorej, samotnej, odbiornik radiowy przystosowany do odbioru audycji radiowych redakcji katolickich

 • wspieraj organizacje hospicyjne

 • udziel pomocy matce oczekującej dziecka, zaoferuj jej wsparcie finansowe

 • przygarnij bezdomną matkę spodziewającą się dziecka do swego domu

 • przygotuj samotną matkę do urodzenia dziecka i otocz ją opieką

 • zorganizuj opiekę nad dziećmi samotnej matki, aby mogła znaleźć wolną chwilę dla siebie

 • wspieraj duchowo i materialnie Domy Samotnej Matki

 • zorganizuj kwestę na rzecz rodzin wielodzietnych

 • zorganizuj wakacje dla dzieci z rodzin wielodzietnych

 • zorganizuj zbiórkę żywności i odzieży dla rodzin wielodzietnych

 • uruchom własną inwencję i wymyśl jeszcze wiele innych sposobów

pomysły zostały skopiowane z tej strony
Reklamy
%d blogerów lubi to: